Live
35lowpts5lowpts1Nine Lifes13Nine Lifes033Nine Lifes13Nine Lifes1NOBRAIN v.217NOBRAIN v.2031NOBRAIN v.217NOBRAIN v.21SHARK GAMING4SHARK GAMING032mashinagaming3mashinagaming0Nine Lifes13Nine Lifes128SHARK GAMING4SHARK GAMING1Team Signaturka10Team Signaturka027Nine Lifes13Nine Lifes1Forever Drunk7Forever Drunk025Team Signaturka10Team Signaturka1Trident8Trident026Pitonu11Pitonu0SHARK GAMING4SHARK GAMING124PredatorS9PredatorS0Forever Drunk7Forever Drunk123Nine Lifes13Nine Lifes1TRG14TRG016Пирiжки1Пирiжки0Trident8Trident117SHARK GAMING4SHARK GAMING1Descendants of Kings15Descendants of Kings015Forever Drunk7Forever Drunk1Bratva Vladika2Bratva Vladika018TRG14TRG1Beyond Advanced16Beyond Advanced012Trident8TridentSmatochok Sala19Smatochok Sala13pdv12pdvDescendants of Kings15Descendants of Kings14qwerty6qwertyBeyond Advanced16Beyond Advanced36Pise4ki18Pise4ki1lowpts5lowpts234lowpts5lowpts0Pise4ki18Pise4ki130Pise4ki18Pise4ki1mashinagaming3mashinagaming029NOBRAIN v.217NOBRAIN v.20lowpts5lowpts122mashinagaming3mashinagaming1Pitonu11Pitonu021Pise4ki18Pise4ki1Team Signaturka10Team Signaturka019Nine Lifes13Nine Lifes0lowpts5lowpts120NOBRAIN v.217NOBRAIN v.21PredatorS9PredatorS08qwerty6qwerty0Pitonu11Pitonu111mashinagaming3mashinagaming1TRG14TRG07Forever Drunk7Forever Drunk0Team Signaturka10Team Signaturka110Bratva Vladika2Bratva Vladika0Pise4ki18Pise4ki16lowpts5lowpts1pdv12pdv05SHARK GAMING4SHARK GAMING0Nine Lifes13Nine Lifes14Trident8Trident0PredatorS9PredatorS19Пирiжки1Пирiжки0NOBRAIN v.217NOBRAIN v.213TRG14TRG1Smatochok Sala19Smatochok Sala02Descendants of Kings15Descendants of Kings0Pise4ki18Pise4ki11Beyond Advanced16Beyond Advanced0NOBRAIN v.217NOBRAIN v.21Round 112:00Best of 1Round 213:00Best of 1Round 314:00Best of 1Round 415:00Best of 1Semifinals16:00Best of 1Finals21:00Best of 3Losers Round 114:00Losers Round 215:00Losers Round 316:00Losers Round 417:00Losers Round 518:00Losers Round 619:00Losers Round 720:00
lowpts
Nine Lifes
Nine Lifes
NOBRAIN v.2
NOBRAIN v.2
SHARK GAMING
mashinagaming
Nine Lifes
SHARK GAMING
Team Signaturka
Nine Lifes
Forever Drunk
Team Signaturka
Trident
Pitonu
SHARK GAMING
PredatorS
Forever Drunk
Nine Lifes
TRG
Пирiжки
Trident
SHARK GAMING
Descendants of Kings
Forever Drunk
Bratva Vladika
TRG
Beyond Advanced
Trident
Smatochok Sala
pdv
Descendants of Kings
qwerty
Beyond Advanced
Pise4ki
lowpts
lowpts
Pise4ki
Pise4ki
mashinagaming
NOBRAIN v.2
lowpts
mashinagaming
Pitonu
Pise4ki
Team Signaturka
Nine Lifes
lowpts
NOBRAIN v.2
PredatorS
qwerty
Pitonu
mashinagaming
TRG
Forever Drunk
Team Signaturka
Bratva Vladika
Pise4ki
lowpts
pdv
SHARK GAMING
Nine Lifes
Trident
PredatorS
Пирiжки
NOBRAIN v.2
TRG
Smatochok Sala
Descendants of Kings
Pise4ki
Beyond Advanced
NOBRAIN v.2